Terms and conditions

Paaldansstudio Meraki - Algemene voorwaardenArtikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en overeenkomsten tussen Paaldansstudio Meraki en de persoon (hierna te noemen deelnemer/lid) die gebruik maakt van de faciliteiten van Paaldansstudio Meraki. Bijzondere afspraken die afwijken van deze voorwaarden of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.1. Met de online inschrijving en/of betaling voor een les, rittenkaart, abonnement of workshop gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Paaldansstudio Meraki.

1.2. Ieder lid van Paaldansstudio Meraki is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de huisregels die mondeling worden verteld aan het begin van de eerste les.

1.3. Paaldansstudio Meraki behoudt zich het recht voor een leerling te weigeren zonder opgaaf van reden.

1.4. Bezoek aan Paaldansstudio Meraki is geheel op eigen risico. Paaldansstudio Meraki en haar docenten is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van het lid/de bezoeker in Paaldansstudio Meraki.

1.5. Verlies of beschadigingen aan eigendommen van Paaldansstudio Meraki door toedoen van lid/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

1.6. Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, video, etc) in Paaldansstudio Meraki is uitsluitend toegestaan met toestemming van Paaldansstudio Meraki of docenten. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

1.7. Er worden fotos gemaakt door Paaldansstudio Meraki die uitsluitend gebruikt worden voor onze eigen website, social media en reclamedoeleinden. Indien je bezwaar maakt tegen plaatsing van fotos met beeltenis van een leerling kun je dit schriftelijk of mondeling aan ons melden.

1.8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het plaatsen van diverse soorten media door derden. Indien Paaldansstudio Meraki hiervan schade ondervindt dan zal deze verhaald worden op betreffende leerling die deze heeft geplaatst.Artikel 2. Lessen en lidmaatschap

2.1. Klanten kunnen lessen volgen op basis van een losse les, een rittenkaart of een lidmaatschap.

2.2. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar

2.3. Het lesgeld dient voldaan te zijn voor de desbetreffende les, bij een abonnement word de contributie elke 20e van de maand afgeschreven. Wij geven geen geld terug.

2.4. Minderjarige leden mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven bij Paaldansstudio Meraki. Ouder(s)/voogd die de overeenkomst voor minderjarig lid aangaan zijn te allen tijden verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.

2.5. Indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan wordt er, na 2 herinneringen, een aanmaning verzonden waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.

2.6. Paaldansstudio Meraki behoudt zich het recht om de kosten voor de lessen, abonnementen en/of rittenkaarten eenzijdig aan te passen

Artikel 3. Afmelding en bevriezing

3.1. Afmelden kan tot 30 minuten voor aanvang van de les, hierna zullen de credits voor deze les afgeschreven worden.

3.2. Bij blessure of ziekte is het mogelijk je abonnement 1 maand te bevriezen, dit kan alleen met een geldige verklaring.

3.3. Het is niet mogelijk je abonnement om andere redenen dan ziekte of blessures te bevriezen. Het is wel mogelijk om je credits maximaal 1 maand mee te nemen.

3.4. Bij het stopzetten of aflopen van je abonnement vervallen, na de opzegtermijn, alle nog openstaande credits.Artikel 4. Online portaal en app

4.1. Paaldansstudio Meraki werkt samen met het online fitnessplatform Virtuagym. Via de website (http://meraki.virtuagym.com) of via de mobiele applicatie heeft ieder lid toegang tot het gezamenlijke online platform. Bij het aangaan van een lidmaatschap bij Paaldansstudio Meraki accepteer je ook de algemene voorwaarden die Virtuagym hanteert.Artikel 5. Vakanties en feestdagen

5.1. In vakanties en op feestdagen blijft het lidmaatschap doorlopen, maar zullen er geen lessen worden gegeven of worden er lessen gegeven volgens een aangepast rooster. Inhalen van deze lessen en de teruggave in de vorm van credits is in deze gevallen niet mogelijk.

Informatie over feestdagen en evt aangepast rooster word tijdig aangegeven en is ook altijd na te vragen via e-mail.


Loading, please wait...
Loading, please wait...
Saving......
Saving......